8 februari 2021 nietbart

Beter communiceren kan met Communicatie met een Plus

Word een geliefde organisatie en maak eerlijke winst

Beter communiceren kan met Communicatie met een Plus. Communicatie met een Plus verbindt aparte waarden aan de communicatie van organisaties.

Andere communicatiemodellen beschrijven organisatieprocessen en/of -structuren met bijbehorende communicatieproducten/-taken. Meestal wordt voor de inhoud, vorm en richting van de communicatie verwezen naar de identiteit van de organisatie (corporate communicatie) en/of het organisatiemerk (marketing); wie je bent of wilt zijn. Behalve om missie, visie en strategie gaat het dan ook vaak om waarden, maar dan die van de organisatie en/of van de corporate brand.

De praktijk is echter dat veel organisaties – ondanks alle mooie woorden – niet echt waarden gedreven zijn; de waarden worden niet geleefd. Mede daardoor gaat er binnen organisaties op ethisch gebied nog steeds veel mis wat betreft kennis, houding en gedrag.

Veel organisaties zijn niet echt waarden gedreven

Wil je de communicatie van de organisatie verbeteren, dan blijven er drie opties over. Je kunt wachten tot ‘de buitenwereld’ het juiste gedrag voorschrijft en daarop handhaaft. Dat zou kunnen via strengere ethische regels en hardere straffen van brancheorganisaties. Een ander idee is verplichte certificering van professionals.

De huidige ethische richtlijnen zijn al goed, zelfregulering binnen de branche zie ik voorlopig niet gebeuren, en de huidige systemen voor certificering bestaan al jaren maar hebben de problemen niet opgelost.

Dan zijn er nog twee knoppen binnen je organisatie waar je aan kunt draaien. De grootste knop: je kunt inzetten op verandering van de organisatie, waarbij onder meer (nieuwe) waarden worden gekozen, geladen en geleefd (moeilijk, veel veranderingsprocessen mislukken, maar niet onmogelijk).

Een veel kleinere knop is die van de communicatie. Je zou bijvoorbeeld de communicatie nog steviger kunnen funderen op de organisatiewaarden. Het valt te betwijfelen of dat veel uitmaakt. Een groter probleem, is dat de organisatiewaarden niet altijd (direct) toepasbaar zijn op communicatie.

Vandaar mijn idee om de communicatie van organisaties apart van waarden te voorzien. Ik kwam uiteindelijk uit op deze vier: effectief, eerlijk, meerwaarde en samen.

communicatie met een plus hermez communicatie johan de wal model

Wat kun je met Communicatie met een Plus?

Ik denk dat veel organisaties hun voordeel kunnen doen met Communicatie met een Plus. Communicatie met een Plus past bij de bestaande ethische richtlijnen en is in lijn met het voor hedendaagse organisaties cruciale concept van de stakeholder (en alles dat daarmee samenhangt).

Het zijn dus communicatiewaarden waar je het als organisatie bijna niet mee oneens kunt zijn. (De kans is ook groot dat ze goed aansluiten bij de huidige identiteit van jullie organisatie(merk).)

Bovendien is het een passend antwoord op de toenemende vraag van onder meer consumenten, klanten en overheden naar meer transparantie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

De voordelen voor de organisatie heb ik beschreven in de buitenste cirkel van het model (co-creatie, vertrouwen, eerlijke winst en liefde). Elke communicatiewaarde is gekoppeld aan een voordeel, dat door naleving van de bewuste waarde kan ontstaan, intern en/of extern.

Alle voordelen werken afzonderlijk en gezamenlijk mee aan effectievere communicatie en uiteindelijk ook aan het bereiken van de organisatiedoelen.

Het ideaal is een geliefde organisatie die eerlijke winst maakt

Het ideaal is een geliefde en goed in de gemeenschap ingebedde organisatie, die wordt vertrouwd, die eerlijke winst maakt (misschien zelfs wel winst deelt met belangrijke stakeholders) en via co-creatie (met bepaalde stakeholders) verder groeit.

Als je wilt, kun je met dit model via de voordelen en de communicatiewaarden met een andere bril naar de kern van je eigen organisatie kijken (aard en doel); “Als we dit willen bereiken, wat zou er dan anders moeten in onze organisatie?”

In dat licht is het model van De Gouden Cirkel van Simon Sinek waarschijnlijk waardevol, vandaar dat ik een variant heb gemaakt met zijn model erin verwerkt (de afbeelding rechts). (Bekijk hier een korte video over zijn model).

Helder perspectief op betere communicatie met herkenbare voordelen

Wat jij er ook van vindt of ermee doet, Communicatie met een Plus is mijn professionele kompas als tekstschrijver en communicatieadviseur. Het is mijn antwoord op de vragen naar het waarom, hoe en wat van Hermez Communicatie. En – minstens zo belangrijk – het biedt een helder perspectief op betere communicatie met herkenbare voordelen.

 

Voor het ontwikkelen van Communicatie met een Plus heb ik me gebaseerd op mijn ervaringen met stakeholders en studenten. Robert Phillips inspireerde me via zijn boek ‘Trust Me, PR is Dead’ om mijn ideeën uit te werken tot een model (al kan ik niet in de schaduw staan van grote communicatievernieuwers, zoals hij). (Bekijk hier een korte video over zijn visie).

  • deel dit artikel
, , , , , , , , , , ,