About

COMMUNICATIE MET EEN PLUS

Hermez Communicatie staat voor Communicatie met een Plus; effectief, eerlijk, met meerwaarde en samen met relevante partijen. Mijn specialismen zijn tekstschrijven, mediarelaties en contentstrategie, maar je kunt me ook vragen voor andere communicatieklussen. Als ik niet kan helpen, verwijs ik je met plezier naar een specialist die dat wel kan; jij blij, specialist blij, iedereen blij 🙂.

Laten we samen de wereld verbazen!

Jullie verhaal verdient de juiste woorden TEKSTSCHRIJVEN

Jullie verhaal verdient de juiste woorden TEKSTSCHRIJVEN

Tekstschrijven is veel meer dan correct Nederlands schrijven. Zakelijke teksten hebben een doel, een publiek, een medium, een boodschap, een stijl, een vorm en een gevoel. Ze moeten aantrekkelijk zijn om te lezen, van begin tot eind, en in een online omgeving voor de juiste doelgroepen goed vindbaar (SEO). Wie het eens heeft geprobeerd, weet dat tekstschrijven een vak is en niet iets dat je kunt overlaten aan een secretaresse of een stagiair.

Een tekstschrijver inhuren, waar moet je op letten?
Zorg dat de media je nieuws willen delen MEDIARELATIES

Zorg dat de media je nieuws willen delen MEDIARELATIES

“Mediarelaties? Dat is toch achterhaald? Alles draait nu toch om social media?” Nee, en het zal je misschien verbazen, maar journalisten gebruiken de laatste jaren steeds vaker persberichten bij hun berichtgeving. Dat is goed nieuws, want redactionele aandacht is bewezen effectiever dan adverteren. Dus met publiciteit bespaar je vele duizenden euro’s aan advertentiekosten. Mediarelaties onderhouden is dus nog steeds een heel waardevolle communicatiestrategie.

Wat willen journalisten (en wat niet)?
Koester connecties met waardevolle info CONTENTSTRATEGIE

Koester connecties met waardevolle info CONTENTSTRATEGIE

Deze tijd vraagt om krachtige en consistente communicatie, onder meer via social media. Succesvolle organisaties doen dat met een contentstrategie. Een contentstrategie is een communicatiestrategie gebaseerd op wat jullie organisatie doet en wil bereiken, en wat jullie stakeholders willen weten; van klanten en toeleveranciers tot omwonenden. Hierdoor kunnen jullie effectiever communiceren met de belangrijkste partijen, offline en online.

Contentstrategie medicijn voor marketingmoeheid

Ik werk met hart & ziel voor mijn opdrachtgevers

Laten we samen de wereld verbazen!

Druk, druk, druk? Lees de samenvatting

Voor tekstschrijven en mediarelaties moet je bij mij zijn, zo simpel is het. Ik kom met een koffer die uitpuilt van drie decennia ervaring in tekstschrijven, communicatie en journalistiek (met regelmatige bijscholing).

Contentstrategie is een jong specialisme om de reguliere communicatie met stakeholders te verbeteren, online en offline. Contentstrategie is dus meer dan social media strategie en content marketing, en het is mij op het lijf geschreven.

Workshops en trainingen geven is mij ook toevertrouwd. Mijn inbreng: enkele jaren voor de klas, diverse zelfontwikkelde cursussen en workshops, plus een didactische aantekening.

 

 

 

 

BesteBureauKeuze

OK, dus jullie willen iets anders?

Willen jullie mij erbij vragen voor iets anders dan tekstschrijven, mediarelaties, contentstrategie, workshops en trainingen? Dat kan.

Ik heb onder meer ervaring in het verzorgen van folders, brochures, websites, jaarverslagen en jubileumboeken. Een strategisch communicatieplan ontwikkelen, voor een organisatie, actie of campagne, vind ik ook leuk. Daarnaast train ik mensen voor mediawoordvoering, zodat ze doeltreffend zijn en zichzelf kunnen blijven.

Als het nodig is, stel ik een passend team van onafhankelijke professionals samen om de klus te klaren, van grafisch ontwerpers, app-ontwikkelaars en fotografen tot vertalers – you name it. Alles voor het best mogelijke resultaat.

En wat kost dat dan?

Mijn tarieven zijn gebaseerd op de complexiteit en omvang van de werkzaamheden plus mijn expertise en ervaring:

  • Tekstschrijven: 55 euro per uur exclusief btw
  • Adviseren, coachen/trainen, conceptontwikkeling, coördineren: 110 euro per uur exclusief btw

Voor werk buiten kantooruren en spoedklussen reken ik een onregelmatigheidstoeslag.

Om een indruk te geven: klanten betalen voor een complex persbericht 220 euro exclusief btw (research, online overleg, schrijven, max. 3 redactierondes & 450 woorden, exclusief mediaselectie en verzending). (Een simpel persbericht kunnen jullie zelf wel schrijven of niet dan?)

Met een scherp geprijsd Hermez Servicepakket zijn jullie voor een vast bedrag voordelig verzekerd van een aantal uren zakelijk tekstschrijven per maand. (Vraag ernaar!)

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) krijgen 25 procent korting op mijn persoonlijke werkzaamheden.

About

'ORGANISATIES MOETEN MENSEN NIET LASTIGVALLEN, OPJAGEN, UITSLUITEN, ONJUIST OF ONVOLLEDIG INFORMEREN'

JOHAN DE WAL

Voorwaarden, privacy & gedragscode

Ik hanteer Algemene Voorwaarden (die worden meegestuurd met elke offerte), heb een Privacy Reglement en houd me aan de IPRA Gedragscode.

Copyright

Geen enkele tekst, afbeelding of opname op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Johan de Wal van Hermez Communicatie. Johan de Wal is de auteur van alle teksten op deze website. Het is toegestaan om te citeren uit blog artikelen op deze website volgens de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld beschreven op de website Auteursrecht.nl.

Disclaimer

Alle rechten wat betreft deze website berusten bij Hermez Communicatie/Johan de Wal, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht je ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op hermez.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hermez Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site. Noch Hermez Communicatie, noch de staf, medewerkers, of agenten van Hermez Communicatie zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Hermez Communicatie kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Hermez Communicatie niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.